Warning: file_get_contents(http://4176-ch4-v39.mukawaga.com): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 405 Not Allowed in /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/index.php on line 2
Աուդիտ – "G & Co. Audit Group" LLC

Աուդիտորական ծառայություններ

Աուդիտը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է համեմատաբար երիտասարդ ոլորտ և վերջինիս կիրառումը մեր հանրապետությունում մեծամասամբ պայմանավորված է դրա պարտադիր լինելով, որը սահմանված է համապատասխան օրենսդրական ակտերով:

Պատվիրել աուդիտտորական ծառայություն

Այնուամենայնիվ պետք է գիտակցել, որ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նպատակն է բարձրացնել նախատես¬ված օգտվողների վստահության աստիճանը ֆինան-սական հաշվետվությունների նկատմամբ: Դա ձեռք է բերվում աուդիտորի կողմից կարծիքի արտահայտման միջո¬ցով, թե արդյո՞ք ֆինան¬սական հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, կազմված են ֆինանսական հաշվետվությունների կիրառելի հիմունքներին համապա¬տասխան: Աուդիտի միջազգային ստանդարտների ու վարքագծի համապա¬տասխան պահանջների համաձայն իրականացված աուդիտը հնարավորություն է տալիս աուդիտորին կազմելու այդպիսի կարծիք: Բացի վերոնշյալը աուդիտի դերը կարևորվում է նաև հետևյալով պահմանավորված`
  • Աուդիտը նվազեցնում է հարկային ռիսկերը,
  • Աուդիտը օգնում է ժամանակին հայտնաբերել և շտկել հաշվապահական սխալներն ու այլ բացթողումները,
  • Աուդիտի միջոցով ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողները ձեռք են բերում անկողմնակալ և անաչառ կարծիք աուդիտի ենթարկվող կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների և ընդհանուր ֆինանսատնտեսական վիճակի վերաբերյալ:
  • Աուդիտը hնարավորություն է տալիս գնահատել ներքին վերահսկողության համակարգի արդյունավետությունը,
  • և այլն:
Աուդիտը ներառում է ընթացակարգերի իրականացում, որպեսզի ձեռք բերվի ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված գումարների և բացա¬հայտումների վերաբերյալ աուդիտորական ապացույցներ: Ընթացակարգերի ընտրու¬թյունը կատարվում է աուդիտորի դատողությամբ` ներառյալ ֆինանսական հաշվետվու¬թյուններում խարդախության կամ սխալի պատճառով առաջացած էական խեղաթյուրման ռիսկերի գնահատումը: Դրանք ներառում են փաստաթղթերի ընտրանքային ստուգումներ, հարցումներ բանկերին և այլ կազմակերպություններին, գույքի և այլ ակտիվների փաստացի գույքագրումներ և այլն: Բացի ֆինանսական հաշվետվությունների համալիր աուդիտը, մեր կողմից իրականացվում է նաև առանձին ֆինանսական հաշվետվությունների, ֆինանսական հաշվետվության առանձին տարրերի, հաշիվների և հոդվածների աուդիտ:

Warning: include(/var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/../../lib/twig/src/Extension/CoreExtension.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444

Warning: include(): Failed opening '/var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/../../lib/twig/src/Extension/CoreExtension.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444

Fatal error: Uncaught Error: Class 'WPML\Core\Twig\Extension\CoreExtension' not found in /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/lib/twig/src/Environment.php:131 Stack trace: #0 /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/wpml-wp/class-wpml-wp-api.php(1274): WPML\Core\Twig\Environment->__construct(Object(WPML\Core\Twig\Loader\FilesystemLoader), Array) #1 /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/templating/class-wpml-templates-factory.php(123): WPML_WP_API->get_twig_environment(Object(WPML\Core\Twig\Loader\FilesystemLoader), Array) #2 /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/templating/class-wpml-templates-factory.php(73): WPML_Templates_Factory->maybe_init_twig() #3 /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-template.php(71): WPML_T in /var/www/u1367402/data/www/gaudit.top1.am/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/lib/twig/src/Environment.php on line 131